Tuiki Latvala

Tuiki Latvala (f. 1991) har studerat violin vid Tammerfors yrkeshögskola för Ari Angervo och Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch. Hon blev färdig med sina violinstudier i december 2015. Nu studerar Latvala klassisk sång vid Tammerfors konservatorium under ledning av Tarja Mäki-Latvala för andra året. Latvala har också varit en ivrig körsångare allt sedan hon som 10-åring blev medlem av Kokkolan nuorisokuoro med Kari Pappinen som dirigent. Därefter har hon varit med i Kammarkör Näsi och professionella kammarkören Tampere Cappella, med Markus Yli-Jokipii som dirigent. Sommaren 2016 var Latvala del av Tenso Europe Kammakör, som blev dirigerad av Kaspars Putnins och Paul Hillier. Den är en utbildningskör för unga professionella körsångare och är organiserad av nätverket för Europeiska professionella körer, Tenso.