(2009) Sebastian Fagerlund : Döbeln 1809

(2009) Sebastian Fagerlund : Döbeln 1809

d1809_3

Huvudpersonen i min opera ”Döbeln 1809”, ett beställningsverk av Karleby Operasommar, är en på många sätt omtvistad svensk general vid namn Georg Carl von Döbeln, som under 1700- och 1800-talet framgångsrikt ledde de svenska krigstrupperna. Under striderna i Porrassalmi 1789 blev Döbeln skjuten i huvudet och han skadades svårt. Döbelns och Kung Gustav IV Adolfs meningsskiljaktigheter till trots kommenderade Gustav IV Adolf honom år 1809 att leda Ålands försvar mot det ryska anfallet samt de svenska truppernas reträtt över ett fruset Ålands hav.

I operans ramberättelse sätts handlingen i rörelse genom att Döbeln skjuts och skottskadan i huvudet opereras. Denna samma operation avslutar även operan. I ett opiumrus under operationen drömmer och hallucinerar Döbeln om de uppgifter han kommer att få samt reträtten på isen. I området mellan verklighet och overklighet börjar Döbeln ifrågasätta sig själv och väga sina val och de konsekvenser de ger upphov till. Då Döbeln sjunker allt djupare in i sin sinnevärld blir både han, människorna han träffar, figurerna hans fantasi skapat samt händelserna runt honom allt konstigare och groteskare.

Sebastian Fagerlund 2009

Arbetsgrup

Dirigent: Sakari Oramo
Regissör: Ville Sandqvist
Libretto: Jusa Peltoniemi
Komposition:  Sebastian Fagerlund
Scenografi och kostym: Raija Malka
Ljussätting: Jyri Suominen
Konstnärlig ledare: Anu Komsi
Verksamhetsledare: Annika Mylläri

I Rollerna

Anu Komsi – sopran
Annika Mylläri – sopran
Lasse Penttinen – tenor
Sören Lillkung – baryton
Robert McLoud – bas

Lämna en kommentar